close

Author: Nur Mahaini

bsn, mybsn
informasi
Nur Mahaini

BSN Online : Bagaimana menggunakannya?

Bank Simpanan Nasional (BSN) ialah antara institusi kewangan popular dan lama dalam sejarah institusi kewangan di Malaysia. Sebagaimana bank lain, BSN berfungsi sebagai institusi yang terbabit

eoperasi
informasi
Nur Mahaini

eOperasi : Cara Menggunakan dan Mengemaskini data.

eOperasi ialah satu daripada Modul Pengurusan Guru yang dibangunkan Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) dan diseliakan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Berikut ialah