Cara Memohon Geran Tanah Dengan Mudah

Cara untuk permohonan geran tanah hilang

Langkah – langkah yang anda perlu lakukan ketika membuat permohonan geran tanah bagi Permohonan Individu :

 1. Salinan Laporan Polis yang telah disahkan dan nyatakan nombor hakmilik yang hilang dengan lengkap dalam Laporan Polis
 2. Salinan Kad Pengenalan (MyKad) Pengadu Laporan Polis.
 3. Surat Akuan Sumpah Pemilik / pemilik-pemilik bersama yang disetemkan.
 4. Salinan Kad Pengenalan (MyKad) Pemilik / Pemilik-pemilik Bersama.
 5. Sijil Carian Rasmi (Tempoh Sah Laku 2 Minggu.)
 6. Salinan Sijil Kematian / Salinan wasiat & Surat Akuan Sumpah waris yang disetemkan sekiranya pemilik / pemilik-pemilik bersama telah meninggal dunia.
 7. Salinan Resit Cukai Tanah seta Cukai Taksiran Baharu yang telah dibayar.
 8. Surat Akuan Sumpah dari pihak berkepentingan berdaftar ke atas hakmilik dan Salinan Kad Pengenalan (MyKad) serta disetemkan.
 9. Surat Kebenaran dari pemilik kepada wakil, surat akuan sumpah wakil dan disetemkan serta kad pengenalan.
 10. Jika melalui peguam, salinan kad pengenalan (MyKad) peguam dan akuan sumpah peguam yang menguruskan permohonan.
 11. Bayaran Permohonan Proses RM 430.00 (Hakmilik Sementara) / RM 440.00 (Hakmilik Kekal)
 12. Sila bawa kad pengenalan (MyKad) penyerah dokumen ketika penghantaran dokumen untuk pengesahan sistem biometrik.

Syarikat persendirian / melalui firma guaman

 1. Gunakan kepala surat syarikat (letter head) untuk permohonan.
 2. Jika melalui peguam, gunakan letter head firma guaman.
 3. Salinan kad pengenalan (MyKad) pengarah syarikat dan akuan sumpahnya (setemkan) RM10.
 4. Salinan Borang 49, 44 dan 24 serta Resolusi Syarikat dan M & A yang disahkan oleh Setiausaha Syarikat.
 5. Jika permohonan melalui peguam, sila kemukakan salinan kad pengenalan (MyKad) peguam dan akuan sumpahnya.
 6. Lain-lain seperti permohonan individu.

Maklumat lanjut mengenai geran tanah – Klik sini

Jabatan kerajaan / badan berkanun (tidak berobjektifkan keuntungan)

 1. Sila gunakan kepala surat (letter head) Jabatan Kerajaan / Badan Berkanun berkenaan.
 2. Salinan laporan polis yang disahkan oleh balai polis tersebut.
 3. Salinan kad pengenalan (MyKad) pegawai kerajaan (pengadu) yang membuat laporan polis.
 4. Surat Akuan Sumpah pegawai kerajaan (pengadu)
 5. Surat Akuan Sumpah serta salinan kad pengenalan penyerah (MyKad wakil jabatan / badan berkanun).
 6. Sila bawa kad pengenalan (MyKad) ketika menyerahkan dokumen permohonan dan perserahan untuk tujuan pengesahan sistem biometrik.
 7. Tiada bayaran yang dikenakan dalam permohonan jabatan kerajaan / badan berkanun.

geran tanah

 

Sebelum menyusun dokumen anda, pastikan perkara terakhir dan sangat penting ini:

 1. Semua surat akuan sumpah dalam Bahasa Malaysia telah disetem.
 2. Semua laporan polis telah disahkan oleh balai polis.
 3. Lampirkan pelan tanah berkenaan jika ada.
 4. Pembayaran untuk permohonan dibuat melalui wang tunai atau draf bank dengan nama ‘Bendahari Negeri Selangor’.

Cara gantian kad pengenalan guna telefon

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2023 Onviral - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress