KWSP SOCSO Cara Pengiraan Kadar Caruman Terkini

KWSP SOCSO. Ditubuhkan pada tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) adalah antara tabung simpanan persaraan tertua dan yang paling besar di dunia. Peranan KWSP adalah untuk membantu tenaga kerja Malaysia dalam menabung demi persaraan mereka selaras dengan akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja(1991).

Social Security Organisation (SOCSO) atau Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) pula adalah perbadanan yang menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada para pekerja serta tanggungan mereka dengan hasrat untuk melaksanakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja (AKSP) 1969 dan Peraturan-Peraturan (Am).

Cara Pengiraan Kadar Caruman KWSP SOCSO atau EPF

Berikut dikongsikan cara pengiraan kadar caruman KWSP atau EPF dan kadar caruman PERKESO (SOCSO) yang terkini bagi tahun 2019.

Untuk makluman semua, kadar caruman syer pekerja KWSP kini kembali ke asal iaitu 11% berkuatkuasa bulan Januari ini.

Kadar caruman bulanan yang dinyatakan ini hendaklah terpakai untuk pekerja seperti senarai dibawah. Had umurnya adalah hingga pekerja tersebut capai umur enam puluh tahun:

 • pekerja yang merupakan warganegara Malaysia;
 • pekerja yang bukan warganegara Malaysia, tetapi merupakan pemastautin
  tetap di Malaysia; dan
 • pekerja yang bukan warganegara Malaysia yang memilih untuk mencarum
  sebelum 1 Ogos 1998.

Bagi yang bergaji RM5,000 ke bawah, apabila menerima bonus dan upah yang diterima untuk bulan itu lebih kepada RM5,000.00, caruman majikan adalah pada kadar 13% daripada amaun upah bagi bulan itu.

Keseluruhan caruman termasuk wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit yang berikutnya.

KWSP SOCSO

APAKAH YANG DIMAKSUDKAN CARUMAN?

Caruman bermaksud sejumlah wang yang dicarumkan kepada KWSP berdasarkan gaji bulanan seseorang pekerja. 

Berikut dikongsikan cara pengiraan kadar caruman KWSP atau EPF dan kadar caruman PERKESO (SOCSO) yang terkini bagi tahun 2019.

Untuk makluman semua, kadar caruman syer pekerja KWSP kini kembali ke asal iaitu 11% berkuatkuasa bulan Januari ini.

Kadaran untuk caruman bulanan yang dinyatakan ini mesti terpakai bagi pekerja yang berikut, hingga pekerja itu mencapai umur 60 tahun:

 • pekerja warganegara Malaysia;
 • pekerja bukan warganegara Malaysia tetapi pemastautin
  tetap di Malaysia; dan
 • pekerja tidak warganegara Malaysia yang mahu untuk mencarum
  sebelum 1 Ogos 1998.

Bagi yang bergaji RM5,000 ke bawah, apabila menerima bonus dan menjadikan upah yang diterima bagi bulan itu lebihi RM5,000 caruman majikan mesti dikira pada kadar 13% daripada amaun upah bagi bulan itu.

Jumlah caruman yang termasuk wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit yang berikutnya.

Sebahagian daripada tanggungjawab seorang majikan ialah membuat bayaran caruman KWSP untuk pekerja anda. Caruman ini di bawah kontrak perkhidmatan ataupun perantisan. Sebagai majikan, anda perlu pastikan caruman setiap mereka dipotong dengan betul dari gaji bulanan serta dibayar terus kepada KWSP. Anda boleh mengakses secara atas talian untuk memudahkan lagi pembayaran caruman KWSP.

Jika dilihat dari peruntukan Seksyen 52, setiap pekerja serta majikan kepada individu yang merupakan seorang pekerja mengikut maksud Akta ini mestilah bertanggungjawab untuk membayar caruman setiap bulan dengan jumlah upah bagi bulan itu pada kadar masing-masing dinyatakan didalam Jadual Ketiga.

Setelah seorang majikan bayar caruman kepada KWSP, ianya perlu mengikut Jadual Caruman yang telah ditetapkan oleh pihak KWSP (rujuk JADUAL Ke-3). Atau sebagai majikan anda juga boleh memilih mencarum pada jumlah peratusan yang ditetapkan iaitu sebanyak 13% atau 12%. Ianya juga bergantung kepada jumlah gaji yang dibayar kepada pekerja (lebih atau kurang dari RM 5000). Anda perlu tekankan bahawa kiraan caruman untuk majikan dan pekerja didalam aplikasi ini adalah berdasarkan jadual caruman yang ditetapkan.

Caruman Fleksibel KWSP untuk Majikan:

Jika seorang majikan ingin membuat caruman di kadar lebih tinggi, perlulah isi Borang KWSP 17 (MAJ) & kemukakan terus ke KWSP sebelum berbuat sedemikian. Setelah borang ini dihantar, para majikan diwajibkan sumbang pada kadar terbaharu.

Caruman Fleksibel KWSP bagi Pekerja:

Sekiranya pekerja pilih untuk mencarum dalam kadar lebih dari kadar berkanun semasa(terkini), boleh melakukan sedemikian tapi perlu memberikan notis pemilihan terlebih dahulu. Perkara itu perlu gunakan Borang KWSP 17A (AHL).

Anda perlu memastikan telah serahkan notis kepada KWSP sebelum buat perubahan mengenai peratusan sumbangan menggunakan aplikasi ini. Anda tidak boleh buat sumbangan yang fleksibel tanpa kelulusan dari pihak KWSP SOCSO . Sekiranya telah serahkan borang itu sebelum gunakan aplikasi ini, anda boleh teruskan bagi membuat penyelarasan kadar yang diperlukan di bawah tab Keperluan Berkanun (Statutory Requirements) untuk setiap pekerja.

Kadar Caruman Bulanan (Jadual Ketiga)

Kadar caruman bagi majikan dan pekerja terkini yang berkuat kuasa mulai ‘gaji/ upah’ Januari 2019 boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991Sebagi seorang majikan anda perlulah membayar caruman KWSP mengikut jadual ini.

Majikan seharusnya gunakan table ketiga seperti di bawah ini bagi caruman yang lewat dibayar mengikut tarikh kuat kuasa ketika waktu itu. Anda boleh klik terus ke pautan diberikan di bawah bagi melihat kadar caruman pekerja & majikan:

Caruman KWSP pekerja 11 % kuat kuasa Januari 2017

Caruman pekerja bagi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP SOCSO yang direndahkan kepada 8% bermula upah/gaji Mac 2016, dikembalikan kepada kadar asal iaitu 11 peratus berkuat kuasa Januari ini.

Dalam kenyataan KWSP hari ini berkata, kadar asal 11% itu membabitkan pekerja belum lagi mencapai usia 60 tahun dan 5.5% lagi adalah untuk pekerja berusia 60 tahun ke atas.

Kadar pengurangan dari 11% kepada lapan peratus dilaksanakan berdasarkan pengumuman kerajaan pada 2016. Ianya diumumkan ketika pembentangan semakan semula Bajet 2016 oleh Datuk Seri Najib Razak yang merupakan Perdana Menteri ketika itu.

Related Posts

Comments are closed.

© 2023 Onviral - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress