PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

PERKESO. Umum mengetahui keselamatan adalah perkara penting dalam pekerjaan. Dengan itu banyak papan tanda yang berbunyi “utamakan keselamatan“.

Hal ini demikian kerana keselamatan s0sial ialah sejenis perlindungan yang dicipta oleh masyarakat secara umumnya untuk melindungi masyarakat daripada kejadian di luar jangka yang sebabkan kekurangan atau kehilangan pendapatan.

Di Malaysia, PERKESO mentadbir dan melaksanakan dua jenis skim yang disebut sebagai Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat.

PERKESO(Pertubuhan Keselamatan Sosial), ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Kementerian Sumber Manusia (dahulunya dikenali sebagai Kementerian Buruh) untuk sediakan perlindungan keselamatan sosial bagi semua pekerja-pekerja di Malaysia.

Fungsi PERKESO (PERKESO) adalah seperti berikut:

  • Pendaftaran majikan dan pekerja
  • Pengumpulan sumbangan daripada majikan dan pekerja
  • Bayaran faedah kepada pekerja dan / atau tanggungan mereka apabila mogok tragedi
  • Peruntukan faedah pemulihan fizikal dan vokasional promosi kesedaran mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan

Menerusi Skim Insurans Bencana Pekerjaan ianya memberi perlindungan kepada pekerja daripada bencana di tempat kerja termasuk penyakit dan kemalangan sewaktu pergi-balik kerja yang bersangkutan dengan pekerjaan.

Bagi Skim Pencen Ilat, ianya memberikan perlindungan dua puluh empat jam kepada pekerja atas keilatan atau kematian akibat sebarang sebab.

Semua syarikat di Malaysia mesti mendaftarkan dirinya dengan PERKESO dalam masa 30 hari dari hari ia mula menggunakan kakitangan / pekerja baru.

perkeso

Untuk mendaftarkan PERKESO di Malaysia, syarikat mesti menyediakan borang & dokumen berikut: –

A) Borang 1 (Borang Pendaftaran Majikan) untuk dikemukakan dengan 2 salinan dokumen berikut: –

Syarikat Sdn Bhd

  • Borang 9
  • Borang 49

Milikan Tunggal atau Perkongsian

  • Borang D
  • Borang A

B) Borang 2 (Borang Pendaftaran Pekerja)
Nama dan nombor kad pengenalan pekerja hendaklah ditulis seperti yang dinyatakan dalam kad pengenalan.

Kedua-dua Borang 1 dan Borang 2 bersama-sama dengan dokumen yang berkaitan hendaklah dihantar ke pejabat PERKESO terdekat untuk pendaftaran. Pejabat PERKESO akan mengeluarkan Nombor Kod Majikan kepada majikan sebagai bukti pendaftaran.

Syarikat mesti menghantar bayaran sumbangan kepada pejabat PERKESO tidak lewat dari hari terakhir bulan berikutnya.

Sebagai contoh, sumbangan untuk bulan April 2013 mestilah dibayar tidak lewat daripada 31 Mei 2013.

Bayaran kepada PERKESO
Majikan boleh membayar caruman SOCSO melalui 3 kaedah berikut:

i) Pembayaran melalui bank
Majikan yang menghantar bayaran melalui bank berikut mesti menggunakan Borang SOCSO Sumbangan (Borang Caruman Bulanan / Borang 8A): –

CIMB Bank Berhad
Malayan Banking Berhad
RHB Bank Berhad
Public Bank Berhad
Bank Muamalat
Pejabat Pos Malaysia (untuk Sabah & Sarawak sahaja).


ii) Bayaran Melalui Perbankan Internet
Majikan mesti didaftarkan dan mempunyai akaun di mana-mana bank berikut: –

(a) Malayan Banking Berhad
(b) CIMB Bank Berhad
(c) RHB Bank Berhad
(d) Public Bank Berhad

iii) Bayaran di Pejabat PERKESO
Hanya menerima pembayaran melalui cek atau wang pos. Bagi majikan yang mengemukakan rekod sumbangan melalui disket / pita komputer, bayaran hendaklah dibuat di pejabat tempat mereka berdaftar.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2023 Onviral - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress