SOCSO Atau Makna Sebenar Perkataan Social Security Organization

Pertubuhan Keselamatan Sosial atau bahasa ringkas dalam bahasa inggerisnya SOCSO, menyediakan perlindungan keselamatan sosial oleh insurans sosial termasuk faedah perubatan serta wang tunai, menyediakan alat bantu buatan dan pemulihan kepada pekerja bagi mengurangkan penderitaan dan memberikan jaminan kewangan dan perlindungan kepada keluarga. Di Malaysia ia sering dikenali dalam istilah Melayu sebagai PERKESO atau Pertubuhan Keselamatan Sosial.

Apa itu PERKESO?
Apabila anda melihat slip gaji anda setiap bulan, anda mungkin dapati bahawa sebahagian daripada gaji anda diambil dan kemudian disumbangkan kepada PERKESO. Sama seperti sumbangan KWSP, majikan anda juga wajib membuat sumbangan untuk anda.

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) yang juga dikenali sebagai PERKESO adalah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan untuk melaksanakan dan mentadbir skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Selain itu, ia juga ditubuhkan untuk menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungan mereka.

Adalah menjadi kesalahan jika majikan tidak membuat sumbangan bagi pihak pekerja mereka kepada PERKESO. Pastikan majikan anda menyumbang bagi pihak anda, anda boleh menyemak status anda di eSemak atau di cawangan SOCSO.

Kadar caruman PERKESO akan bergantung kepada gaji anda. Untuk pecahan berapa banyak anda dan caruman majikan anda perlu, klik di sini.

PERKESO mengumumkan kenaikan kadar pencen pada 8 November 2017. Ini akan datang di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan dan Skim Kebenaran. Berikutan peningkatan ini, PERKESO akan membayar pelarasan tunggakan pencen bermula dari 26 Dis hingga penerima PERKESO yang layak.

“Sejumlah 328,056 penerima akan menerima pencen itu pada kadar minimum RM475.00” – Datuk Seri Richard Riot Jaem, Pengurus Sumber Manusia

socso

Bayaran akan dibuat kepada penerima PERKESO yang sedang menerima:

Faedah Hilang Upaya Kekal
Faedah Tergantung
Pencen tidak sah
Pencen Survivor

Oleh itu, jika anda atau ahli keluarga anda menerima apa-apa perkara di atas, pastikan pencen yang diterima pada bulan Disember dan seterusnya akan mencerminkan peningkatan yang diumumkan oleh PERKESO.

Salah satu faedah yang disediakan oleh SOCSO untuk rakyat Malaysia adalah faedah pendidikan, yang terdapat bentuk pinjaman yang dikeluarkan kepada anak-anak.

Walaupun faedah ini sebagai bentuk pinjaman, ia boleh diubah menjadi beasiswa jika anak memperoleh hasil yang sangat baik.

Dana ini bertujuan bagi memberikan faedah kepada ahli PERKESO atau penyumbang PERKESO sebagai bentuk pinjaman diberikan kepada anak-anak mereka yang bergantung kepada orang yang menerima faedah bulanan untuk:

Faedah Tergantung
Pencen Survivor atau anak-anak pekerja yang menerima faedah bulanan untuk Hilang Upaya Kekal atau Pencen Tidak Sah.


Kriteria kelayakan
Pemohon mestilah bergantung kepada anak-anak pekerja yang menjadi penyumbang kepada skim insurans PERKESO, menerima Pencen tidak sah, menerima hilang upaya secara berkala atau kekal. Pemohon pinjaman ini juga boleh terdiri daripada anak-anak penyumbang yang m@ti semasa bekerja kerana keceder@an, atau m@ti sebelum mencapai tahun ke-55 mereka. Pemohon mestilah berusia bawah umur 21 tahun dan belum berkahwin pada masa permohonan. Selain itu pemohon juga perlu mengikuti kursus ijazah, diploma atau sijil yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan. Pinjaman ini diberikan kepada pelajar yang layak dalam peperiksaan mereka dan dimasukkan ke institut pengajian tinggi.

Orang-orang berikut tidak layak untuk pinjaman: adik-beradik daripada pelajar yang diinsuranskan, matrikulasi / asas / pelajar ilmiah.

Liputan pinjaman
PERKESO tawarkan pinjaman pendidikan, berjumlah RM100,000, kepada anak-anak ahli yang menerima pencen bulanan tidak sah bulanan.

Peminjam perlulah membayar balik pinjaman melalui ansuran bulanan apabila seseorang itu telah menghabiskan program pengajian mereka.

Cara memohon
Permohonan boleh dibuat dengan hanya mengisi borang “Permohonan Pinjaman Pendidikan PERKESO” yang boleh didapati di pejabat PERKESO berdekatan dengan anda. Anda juga boleh melayari www.perkeso.gov.my untuk maklumat lanjut.

Diharap artikel ini sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk mengetahui info mengenai SOCSO atau PERKESO di Malaysia. Jika artikel ini bermanfaat untuk semua, sila kongsikan artikel ini kepada rakan-rakan atau ahli keluarga anda.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2023 Onviral - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress