Tag: waktu solat

waktu-solat-jakim
0 Comment on Waktu Solat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
Posted in agama

Waktu Solat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Waktu solat di Malaysia ditentukan mengikut formula trigonometrik sfera yang melibatkan proses perhitungan koordinat, nilai deklinasi matahari…

shah alam, solat
0 Comment on Waktu solat Shah Alam terkini tahun 2020
Posted in agama informasi

Waktu solat Shah Alam terkini tahun 2020

Waktu solat Shah Alam adalah fokus utama artikel ini. Namun, solat itu sendiri perlu dijelaskan dan difahami…